Home

Welkom op de website van Dyslexit !

VOOR OUDERS
Lezen en schrijven op de basisschool !

Op de basisschool in groep 3 beginnen kinderen met lezen en schrijven. Dit is ook het moment dat u merkt dat uw kind niet vooruit komt terwijl het wel zijn best doet.
Extra hulp van de leerkracht en ouders is soms niet voldoende. Uw kind wordt er moedeloos van en wil misschien niet meer graag naar school. Bij Dyslexit kunt u samen met uw kind terecht voor een persoonlijk gesprek, advies en hulp!
Ook als uw kind al in de bovenbouw zit en de overgang naar het voortgezet onderwijs eraan komt, is nog van alles mogelijk.
Dyslexit werkt ook samen met de school van uw kind als daar behoefte aan is.
(Klik hier voor ons aanbod)

 

Voortgezet onderwijs
Uw kind heeft op de basisschool een advies gekregen voor een bepaalde richting van voortgezet onderwijs maar het kan toch niet mee.
De talen leren is een drama en de grote stukken tekst die voor allerlei vakken zelfstandig gelezen moeten worden geven problemen.
Dit is allang niet altijd het gevolg van een verkeerde schoolkeuze. Regelmatig blijkt dat een kind met dyslexie zich op de basisschool nog wel kan redden, maar in de brugklas niet meer.
Als dit gebeurt, dan vraagt u, maar ook uw kind zich af wat er aan de hand is.
Dyslexit kan dit samen met jullie onderzoeken en voor een hulpplan zorgen.
(Klik hier voor ons aanbod)

 

MBO, HBO en Universiteit

Soms komen de problemen pas later om de hoek kijken. Bij een overstap van bijvoorbeeld mbo naar hbo, of als er gewoon meer leerstof moet worden verwerkt.
Herkent u dit, dan is een gesprek met Dyslexit misschien een goed idee. Samen kunnen we kijken wat er aan de hand is en een plan opstellen om er iets aan te doen.Misschien zijn speciale ICT-programma’s voor dyslexie een uitkomst voor uw zoon of dochter zodat het wel op zijn/haar niveau kan leren.
(Klik hier voor ons aanbod)

 

VOOR SCHOLEN

Lange tijd is er onduidelijkheid geweest over wat dyslexie nu precies is en hoe dyslexie opgespoord moet worden. Maar ook over welke begeleiding nu echt zoden aan de dijk zet en hoe scholen met dyslexie moeten omgaan.
Er zijn daarom protocollen dyslexie ontwikkeld voor alle vormen van onderwijs. Bovendien zijn er nu ook behandelmogelijkheden voor kinderen met ernstige enkelvoudige dyslexie en professionele nazorg (zie aanbod)
Verder is er een sterk groeiend besef voor de noodzaak van het gebruik van ondersteunende technologie.
Al deze mogelijkheden vragen om toepassing in het onderwijsleerproces in school. Maar scholen hebben niet altijd voldoende menskracht en deskundigheid in huis om de protocollen te implementeren en uit te voeren. Dyslexit biedt daarom hulp.

 

WAT Dyslexit VERDER TE BIEDEN HEEFT:

  • Cursussen (o.a. Snel leren is leuk leren’ voor scholieren en studenten)
  • Mini-traject huiswerkbegeleiding (van begeleiding naar zelfstandig werken)
  • Taal ambulante begeleiding (NT2)
  • Onderwijskundig onderzoek (volgens de handelingsgerichte diagnostiek)
  • Screening/signalering en scholing bij Ernstige Reken-/Wiskundeproblemen en Dyscalculie (ERWD)

 

Via Contact kunt u meer informatie opvragen.

 

Dyslexit werkt oplossingsgericht, is betrokken en betrouwbaar.