• 06-10678192

3204091_s

CONSULTATIE

 • Gratis oriënterend gesprek met schoolleiding en zorgcoördinatoren over de mogelijkheden van advies, consultatie, ondersteuning dyslexiezorg, begeleiding van leerlingen, implementatie van het Protocol Dyslexie VO en
  Met als insteek: Wat kan Dyslexit  uw school bieden?
 • Spreekuur/t.a.v. het Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs, signalering, diagnosticering, coaching en begeleiding in het VO
 • Consultatie voorm.b.t. vragen over hun mogelijkheden om individuele scholieren te begeleiden/ondersteunen
 • Consultatie m.b.t. individuele c.q. ad hoc problemen t.a.v. problemen op het gebied van lezen, schrijven, spellen en leren

VOORLICHTING MET POWERPOINTPRESENTATIE

Presentaties:

 • Dyslexie in het VO
 • Overgang PO/VO
 • Instrumenten en observeren
 • Succesvol  begeleiden
 • Inzet ICT-middelen
 • Toetsing, beoordeling, wet- en regelgeving
 • Interventieprogramma Nederlands, Engels en praktijkonderwijs
 • Dyslexiebeleid in kaart

ONDERWIJSONDERSTEUNING EN ONDERWIJSBEGELEIDING

 • Afname en interpretatie dyslexiescan
 • Uitvoeren van een of meer onderdelen van de signaleringsfase (brugklas en in de hogere leerjaren)
 • Signalering van leerlingen in de hogere leerjaren m.b.v. de computertest IDAA (Interactieve Dyslexietest Amsterdam-Antwerpen)
 • Ondersteuning bij de vragen ‘welke belemmeringen de dyslectische leerling ondervindt’ en ‘welke begeleiding hij/zij nodig heeft’
 • Training en coaching zorgcoördinatoren en zorgspecialisten op operationeel niveau
 • OT/ICT-training voor zorgspecialisten, docenten en leerlingen
 • Implementatietraject Protocol Dyslexie VO

DYSLEXIE ICT

 • Introductie Dyslexie ICT hulpmiddelen (presentatie)
 • Kennismakingstraject OT/Dyslexie ICT bij dyslexie
 • Dyslexie ICT training voor docenten, remedial teachers en zorgspecialisten/ zorgcoördinatoren
 • Implementatietraject dyslexie ICT
 • Aanvangscursus/training scholieren met het softwareprogramma Sprint (Plus)
 • Aanvangscursus/training scholieren met het softwareprogramma Kurzweil 3000

Wordt uw vraag met bovenstaand aanbod niet beantwoord? Vraag Dyslexit dan telefonisch of via ‘Contact’ om een gratis oriëntatiegesprek met een offerte op maat.

Ik sta u graag te woord.