• 06-10678192

jongen meisje laptop PO

ADVIES/CONSULTATIE

 • Gratis oriënterend gesprek (30 minuten) over problemen bij lezen, spellen, schrijven en leren
 • Adviesgesprek met ouders en school vanuit het oriënterend gesprek/consultatie
 • Adviesgesprek dyslexie en ICT (OT)

ONDERZOEK

 • Enkelvoudig onderzoek c.q. signaleringsonderzoek (lezen, spellen, schrijven) met onderzoeksverslag, advisering en handelingsplan
 • Dyslexieonderzoek/orthodidactisch onderzoek (zonder intelligentieonderzoek) met onderzoeksverslag, advisering en
 • Onderzoek technisch schrijven (schrijfhouding -en beweging en
 • Differentiaalonderzoek naar leerproblemen: orthodidactisch onderzoek én psychologisch onderzoek vanuit een lees/spelling -en leerproblematiek met onderzoeksverslag, advisering, handelings-/begeleidingsplan en dyslexieverklaring
 • Second Opinion bij twijfel/vragen over een eerder traject/onderzoek met advisering en handelingsplan
 • Aanpassing dyslexieverklaring aan nieuwe omstandigheden

BEGELEIDING

 • Coaching
 • Kennismakingstraject OT/Dyslexie ICT bij dyslexie
 • Huiswerkbegeleiding: van begeleiding naar zelfstandig werken

REMEDIAL TEACHING

 • RT technisch lezen en/of begrijpend lezen
 • RT spelling (Code: BK RB)
 • RT technisch schrijven (Code: BK RC)

DYSLEXIE ICT

 • Stappenplan advisering Ondersteunende Technologie (OT) bij lees- en/of spellingproblemen
 • Training, remediëring en compensatie lees/leerproblemen met Ondersteunende Technologie (OT/Dyslexie ICT)

MUZIEK

Begeleiding dyslexie, muzieknotatie en piano
Wordt uw vraag met bovenstaand aanbod niet beantwoord? Vraag Dyslexit dan telefonisch of via ‘Contact’ om een gratis oriëntatiegesprek met een offerte op maat.

Ik sta u graag te woord.