• 06-10678192

meisjes kleiner formaat

ADVIES/CONSULTATIE

Oriënterend gesprek over problemen bij lezen, schrijven, spellen en leren waarbij ook adviezen gegeven worden over hoe mogelijk verder

 • Dossieranalyse en analyse vragenlijst t.a.v. problemen bij lezen/spellen/schrijven
 • Spreekuur voor ouders en scholieren

ONDERZOEK

 • Enkelvoudig onderzoek c.q. signaleringsonderzoek (lezen, spellen, schrijven) met onderzoeksverslag, advisering en handelingsplan
 • Dyslexieonderzoek/orthodidactisch onderzoek (zonder intelligentieonderzoek) met onderzoeksverslag, advisering en handelingsplan
 • naar leerproblemen: orthodidactisch onderzoek én psychologisch onderzoek vanuit een lees-/spelling -en leerproblematiek met onderzoeksverslag, advisering, handelings-/begeleidingsplan en dyslexieverklaring
 • Second Opinion bij twijfel/vragen over een eerder traject/onderzoek met advisering en handelingsplan
 • Aanpassing dyslexieverklaring aan nieuwe omstandigheden

BEGELEIDING

 • Coaching (Code: S BA)Kennismakingstraject OT/Dyslexie ICT bij dyslexie
 • Stappenplan advisering Ondersteunende Technologie (Code: OT) bij lees- en/of spellingproblemen
 • Huiswerkbegeleiding: van begeleiding naar zelfstandig werken (traject)

REMEDIËRING EN TRAINING

 • Specialistische leesbegeleiding
 • Specialistische spellingbegeleiding
 • Training, remediëring en compensatie lees/leerproblemen met Ondersteunende Technologie (OT) (Dyslexie ICT)

Wordt uw vraag met bovenstaand aanbod niet beantwoord? Vraag Dyslexit dan telefonisch of via ‘Contact’ om een gratis oriëntatiegesprek met een offerte op maat.

Ik sta u graag te woord.