• 06-10678192

17 dec

Professor Ruijssenaars benadrukt belang van remedial teaching

‘Tijd om te veranderen is nu aangebroken’

‘Professor Wied Ruijssenaars sprak tijdens het symposium ’10 jaar Amacura’ in Sittard op 9 oktober veelbelovende en duidelijke woorden. Ruijssenaars zette de veranderingen in de vergoede dyslexiezorg en het onderwijs in historisch perspectief en plaatste daarbij de remedial teacher terug in de schakel. Hij richtte zich in zijn verhaal duidelijk op het nu: de transitiefase, de verantwoordelijkheden van de gemeentebesturen en samenwerkingsverbanden, en daarmee op de mogelijke taken in de toekomst.

Ruijssenaars roept professionals, gemeentebesturen en samenwerkingsverbanden op om op te staan voor de beste zorg voor ernstige leerproblemen, waaronder dyslexie en dyscalculie.

“De juiste begeleiding en de juiste kaders kunnen alleen maar worden geschapen wanneer de hele keten van professionals leert samenwerken. En nogmaals: dit hoeft geen cent extra te kosten.”

Uit: Tijdschrift voor Remedial Teaching, jaargang 22, 2014, nummer 5