• 06-10678192

Huiswerkbegeleiding: van begeleiding naar zelfstandig werken.

Doel: Samen met het kind een aanpak (strategie) ontwikkelen om voldoende rendement uit het leren te halen. Het kind moet weer meester worden van zijn leerproces. Dit door een grondige probleemanalyse van het leren en het aanpakgedrag bij het maken van huiswerk.

Toelichting

Kinderen met dyslexie hebben hun eigen moeilijkheden bij het leren en het maken van huiswerk. Ze hebben vaak moeite met het indelen van het huiswerk (planning), het bijhouden van een agenda, het studerend lezen van grote lappen tekst, het onderscheiden van hoofd-en bijzaken, het leren van een proefwerk en het van buiten leren en schrijven van woordjes.
Door een grondige probleemanalyse van het leren krijgen we inzicht in de belemmerende factoren en ontwikkelen we een voldoende perspectief voor de toekomst.

Aanpak/werkwijze:

  • In een gesprek met het kind en zijn/haar ouders wordt allereerst in kaart gebracht hoe het kind leert, wat goed gaat bij het leren en waar moeilijkheden ontstaan. Door zowel de protectieve als de riscofactoren zichtbaar te maken ontwikkelen we een aanpak die het kind de grootste garantie biedt om het leren weer succesvol te maken. Het kind merkt dat hij gebruik kan maken van zijn sterke kanten en dat rekening gehouden wordt met kanten waar hij zwakker in is. Zo ontstaat maatwerk en krijgt het kind weer vat op zijn eigen leerproces.
  • De informatie en de nieuw verworven inzichten worden in een begeleidingsplan vastgelegd en dienen als leidraad voor het aanpakgedrag van het kind bij het maken van huiswerk.
  • In overleg met het kind en zijn/haar ouders wordt bepaald hoeveel keer het kind op huiswerkbegeleiding komt. In de huiswerkbegeleiding brengen we de theorie (begeleidingsplan) in de praktijk. Uitgangspunt is minimaal drie keer huiswerkbegeleiding (telkens max. 1 uur)
  • Na een aantal weken met het begeleidingsplan gewerkt te hebben evalueren we het plan en gaan we na wat de opbrengsten geweest zijn (evaluatie/adviesgesprek). Dit leidt mogelijk tot een bijstelling van de manier waarop het kind in de toekomst het leren aanpakt (begeleidingsplan).

Tarief: €385.-