• 06-10678192

brugklassersDe overstap van primair onderwijs (PO) naar voortgezet onderwijs (VO) is voor alle leerlingen groot, maar in het bijzonder voor leerlingen met dyslexie omdat:

 • Er voor alle vakken steeds meer gelezen moet worden;
 • Een correcte spelling in het Nederlands steeds belangrijker wordt;
 • Er meer planning (agenda) en organisatie (huiswerk) nodig is;
 • Er in de brugklas moderne vreemde talen bijkomen;
 • De leerling afhankelijker wordt van beoordelingen;
 • Er meer vakken, docenten en lokalen zijn en de school vaak veel groter is;
 • Het perspectief van een later beroep dichterbij komt

 

In het voortgezet onderwijs zal de begeleiding van de leerling met dyslexie optimaal moeten worden voortgezet. Daarbij is het van groot belang dat de school voor VO geïnformeerd wordt over:

 

 • Hoe de leerling er met betrekking tot zijn leervorderingen voorstaat;
 • Welke extra hulp de leerling tot nu toe geboden is en met welke effecten;
 • Hoe de lees- en spellingvaardigheden van de leerling zich de laatste jaren hebben ontwikkeld;
 • Of en zo ja hoe, de lees- en/of spellingontwikkeling van de leerling verder doorwerken in andere vakken en in het gedrag van de leerling.

De school voor voortgezet onderwijs moet in elk geval alle gegevens krijgen, zodat een nieuw onderzoek in de brugklas niet nodig is en de begeleiding direct van start kan gaan’.

Bron: Protocol Leesproblemen en Dyslexie Groep 5-8