• 06-10678192

jongetje primair onderwijs
Soms weet je het als ouder niet meer.

Je kind presteert minder goed dan je verwachtte. Terwijl de school er toch alles aan lijkt te doen om met extra instructie en een handelingsplan het niveau van lezen en spellen op te krikken.
Als het dan na een tijd toch niet lukt, slaat de twijfel toe. U vraagt zich af of de school wel genoeg doet. Of het goede doet.
Wordt het handelingsplan wel goed uitgevoerd? Is er toch niet meer aan de hand? Wordt het niet tijd dat er eens iemand anders naar uw kind kijkt? De internbegeleider, de remedial teacher of de schoolpsycholoog?
Waar u zich minstens evenveel zorgen over maakt, is dat uw kind minder vrolijk is en af en toe niet graag naar school gaat. Uw kind wordt wat zorgelijk. Regelmatig moet werk opnieuw gemaakt worden steeds vaker moet u met uw kind lezen en woordjes oefenen.

Dyslexit weet hier alles van, is thuis in het basisonderwijs en heeft een ruime ervaring met kinderen leren lezen en schrijven en de problemen die zich hierbij kunnen voordoen.

Dyslexit staat garant voor een juiste aanpak van de problemen waar uw kind dagelijks tegenop loopt en waar u zich zorgen over maakt. Mede door een jarenlange ervaring met interne begeleiding / coaching van groepsleerkrachten én een grote deskundigheid.

Samen met u en de school gaan we na waar de schoen wringt. Soms zijn een aantal gesprekken al voldoende om de trein weer op de rails te krijgen. In andere gevallen is er meer nodig. Bijvoorbeeld remedial teaching, coaching of het compenseren van de problematiek door uw kind (en de school) te leren omgaan met dyslexie ICT.

Het belangrijkste is dat uw kind niet de moed verliest, in zichzelf blijft geloven en graag naar school blijft gaan.

Dyslexit zorgt voor het nodige perspectief.