• 06-10678192

ORIËNTATIE-/STARTGESPREK MET OUDERS EN KIND 

Na het eindgesprek van de dyslexiebehandeling blijven ouders vaak zitten met de nodige vragen. In dit gesprek bespreken we de stand van zaken en krijgt u adviezen en tips naar aanleiding van de volgende onderwerpen:

 • verwachtingen en behoeften (van kind, school en ouders);
 • aanpak van de problemen en belemmeringen;
 • mogelijkheden tot compensaties/aanpassingen/ begeleiding

Het oriëntatie/startgesprek (tarief: €25 exclusief BTW) is de eerste stap van waaruit u kunt kiezen voor nazorg in de vorm van:

Voortzetting intensieve begeleiding van het lezen en/of spellen

Uw kind wordt verder geholpen om een functioneel lees- en spel-niveau te bereiken. Aansluitend bij de evaluatiegegevens van de laatste periode van de behandeling én de tips/adviezen die door (hoofd)behandelaar en school gegeven zijn.

Coaching/sociaal-emotionele begeleiding

Uw kind krijgt coaching om de aandacht te richten op mogelijkheden om beter met haar/zijn dyslexie te leren omgaan.
Ingrediënten van de begeleiding:

 • sociaal-emotionele ondersteuning
 • probleemoplossend vermogen vergroten
 • zelfstandigheid vergroten
 • psychologische ondersteuning

Stappenplan advisering dyslexie ict

Aan de hand van een stappenplan en een goede analyse van de situatie achterhalen welk hulpmiddel (ondersteunende technologie) uw kind nodig heeft om op het eigen intellectueel niveau te functioneren.

Training Kurzweil 3000 of Sprint Plus

Uw kind leert in zes tot acht trainingen te werken met een dyslexie ICT-hulpmiddel zoals Kurzweil 3000 of Sprint Plus
Als u zelf nog niet in het bezit bent van een laptop en/of programma kan er gewerkt worden met een demo-cd, laptop en een programma van Dyslexit.

Huiswerkbegeleidingstraject: Van begeleiding naar zelfstandig werken

Samen met uw kind wordt een probleemanalyse gemaakt zodat uw kind zich bewust wordt hoe het beter kan bij het huiswerk maken en leren. Daarna wordt ook gezamenlijk een aanpak (strategie) ontwikkeld om voldoende rendement uit het leren te halen.
Het kind wordt zo zelf meester van haar/zijn leerproces.

School ondersteunen

bij het in de praktijk brengen van de begeleidingsadviezen die in het eindgesprek van de dyslexiebehandeling gegeven zijn door:

 • mee te denken bij het opstellen van een begeleidingsplan c.q. ontwikkelingsperspectief (opp) voor uw kind
 • te adviseren bij het op school inzetten van ondersteunende technologie (dyslexie ICT)
 • te adviseren bij handelingsverlegenheid in de afstemming op uw kind
 • adviezen te geven over het beoordelen van en rapporteren over de spellingprestaties van uw kind.

Een op de specifieke situatie van uw kind aangepast programma

Neem ook gerust contact op als uw kind bijkomende problemen heeft zoals ADHD of autisme. Juist dan kan uw kind alle hulp gebruiken.