• 06-10678192

foto voor scholen basisonderwijsDe basisschool heeft een belangrijke taak bij het signaleren, diagnosticeren en begeleiden van kinderen met speciale onderwijsbehoeften. De school moet er zorg voor dragen dat de zorgniveaus goed ingevuld worden en bij het vermoeden van dyslexie zal de school steeds meer gewezen worden op het belang van het goed uitoefenen van de poortwachterfunctie. De school zal de nodige inspanningen moeten leveren om aan deze eisen te voldoen.

Passend onderwijs en de Wet op de Gelijke Behandeling maken het allemaal niet makkelijker en vergen het nodige van de groepsleerkrachten.

Dyslexit kan scholen een helpende hand bieden.

Met een ruime ervaring op het gebied van begeleiding van de zorg én dyslexie onderzoeken we de hulpvragen van de school en worden alle aspecten rondom het omgaan met en begeleiden van kinderen met ernstige lees- en spellingproblemen handelingsgericht benaderd.

Dyslexit geeft advies, begeleiding én training en ondersteunt scholen bij het omgaan met de protocollen Leesproblemen en Dyslexie, het werken met DTLAS, het invullen van de verschillende zorgniveaus en het beoordelen van en rapporteren over ernstige spellingproblemen.

Daarnaast zijn er diverse trajecten mogelijk op het gebied van dyslexie ICT zoals kennismaking met de verschillende mogelijkheden van hulpmiddelen (software én hardware), dyslexie ICT-training (bijvoorbeeld de programma’s Sprint Plus, Kurzweil 3000 en WoDy), een implementatietraject dyslexie ICT én cursussen voor kinderen, leerkrachten, intern begeleiders, remedial teachers en logopedisten.