• 06-10678192

3204091_sKinderen die van de basisschool komen, hebben hoge verwachtingen van hun nieuwe school. Ze gaan nu naar een vorm van onderwijs die ze zorgvuldig gekozen hebben en die bij hun intellectuele capaciteiten, vaardigheden en werkhouding.

Dit geldt ook voor de kinderen die het op een bepaald moment lastig krijgen vanwege hun lees- en spellingproblemen. Zij mogen verwachten dat ze succesvol begeleid worden en dat de school in kan spelen op hun specifieke onderwijsbehoeften. Dat vraagt van de school dat er van de leerling wordt uitgegaan, dat de leerling medeverantwoordelijk gemaakt wordt voor de extra inspanningen die geleverd moeten worden én dat er op alle niveaus binnen de school draagvlak is om dyslexiebeleid te creëren.

Dyslexit kan de school hierbij van dienst zijn.

Dyslexit werkt vanuit de Protocollen Dyslexie Voortgezet Onderwijs. Wij bieden de school een helpende hand om te komen tot een succesvolle begeleiding van scholieren met ernstige problemen op het gebied van lezen en spellen. Vanaf het moment dat de leerling de school binnen komt tot het moment dat de schoolperiode succesvol afgerond word en de overstap naar een vervolgopleiding of baan gedaan wordt.

Docenten, zorgspecialisten, zorgcoördinatoren en psychologen/orthopedagogen met een hulpvraag over het signaleren, diagnosticeren, begeleiden, coachen,remediëren en trainen van leerlingen kunnen bij ons terecht.

Daarnaast verzorgt Dyslexit presentaties ,een implementatietraject bij de invoering van de protocollen en een breed pakket dyslexie ICT-diensten.