• 06-10678192

meisjes kleiner formaatIn de brugklas van de middelbare school blijven de prestaties van kinderen soms achter. Het kind heeft van de basisschool een advies gekregen voor een bepaald type onderwijs, maar het kan toch niet mee.

Talen leren is een drama, de grote stukken tekst die zelfstandig gelezen en geleerd moeten worden leveren problemen op. De schoolresultaten blijven achter.

Dit is meestal niet het gevolg van een verkeerde schoolkeuze. Regelmatig blijkt dat een kind met ernstige lees/spellingproblemen of dyslexie zich op de basisschool nog wel kon redden, maar dat dit op de brugklas niet meer lukt.

Ouders helpen hun kind waar het kan maar merken al snel dat het niet genoeg is. Ook realiseren ze zich dat hun kind afhankelijk blijft en dat de groei naar zelfstandigheid belemmerd wordt.

Dyslexit   kan deze problematiek samen met u en de school onderzoeken. Vervolgens bieden we mogelijkheden voor een traject waarin uw kind de begeleiding krijgt die het nodig heeft.

Voor de intellectuele én sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind is het van groot belang dat er aanpassingen gedaan worden die zorgen voor een doorgaande lijn op de huidige school.

Begrip voor de problematiek, afstemming op de mogelijkheden van uw kind, oefening van zijn mogelijkheden en meestal de nodige compensaties en dispensaties zijn nodig.