• 06-10678192

Screeningsonderzoek dyscalculie met Zareki-R-NL

Voor wie?

Voor kinderen van groep 5 van het basisonderwijs t/m klas 2 van het voortgezet onderwijs (alle typen) met reken-/wiskundeproblemen, van wie de ouders en/of de school willen weten hoe groot het risico is dat het kind/jeugdige dyscalculie heeft en het daar dus op willen laten screenen (= vaststellen of en zo ja in welke mate bepaalde kenmerken van dyscalculie aanwezig zijn).

Redenen hiervoor kunnen o.a zijn:

  • De school wil in overleg met de ouders (bijv. tijdens fase rood van het Protocol Ernstige RekenWiskundeproblemen en Dyscalculie (ERWD) weten of kostbaar vervolgonderzoek naar dyscalculie (o.a. met het oog op een eventuele dyscalculieverklaring) geïndiceerd is.
  • De school wil in overleg met de ouders weten welke deelvaardigheden van het rekenen (nog) onvoldoende worden beheerst door het kind/jeugdige, zodat (bijv. tijdens de fasen geel en oranje van het protocol ERWD) de begeleiding en remediëring op school kunnen worden afgestemd op de specifieke onderwijsbehoeften van het kind.
  • Ouders denken dat er bij hun kind spraken kan zijn van dyscalculie en vinden dat er op de school van hun kind te weinig wordt gedaan met de rekenproblemen van hun kind (bijv. omdat school hun vermoeden niet deelt en/of omdat er (nog) niet gewerkt wordt volgens het Protocol ERWD, waarbij intern diagnostisch onderzoek en langdurige en gerichte hulp op school vereist zijn). Met het screeningsonderzoek hebben de ouders een middel in handen om de school ervan te overtuigen dat er, in het belang van het kind, wel degelijk wat moet gebeuren.
  • De school is in het kader van het passend onderwijs van een plan een ontwikkelingsperspectief op te stellen voor het kind en wil de uitslag van het screeningsonderzoek dyscalculie betrekken bij de onderbouwing ervan.

Test

De test die gebruikt wordt is de ZAREKI-R-NL. Deze test heeft een positieve COTAN beoordeling en is bedoeld als instrument waarmee signalerend onderzoek gedaan kan worden naar vragen omtrent rekenproblemen en dyscalculie. De test bestaat uit twaalf subtests, waarmee verschillende deelvaardigheden van het rekenen in kaart worden gebracht.

Procedure

  • U neemt contact op met Dyslexit door het contactformulier in te vullen (dit formulier is op deze website te vinden onder ‘contact’)
  • Via e-mail wordt een afspraak gemaakt voor afname van het onderzoek (op werkdagen tussen 9.00u. en 17.00u.)
  • De afname van de test duurt ongeveer 1 uur, maar is leerling afhankelijk. In principe vindt het onderzoek plaats bij Dyslexit, maar afname op school behoort ook tot de mogelijkheden (meerprijs).
  • Binnen twee weken na de testafname krijgt u het onderzoeksrapport thuis gestuurd en wordt u uitgenodigd voor het aansluitende evaluatie-/adviesgesprek.

Kosten

De totale kosten van het screeningsonderzoek Dyscalculie plus evaluatie-adviesgesprek (op verzoek ook met school) bedragen €195.

Bij onderzoek op school geldt een meerprijs van €35 (tot 10 km) exclusief reiskosten)

De genoemde bedragen zijn inclusief BTW.