• 06-10678192

Naam ouder

Adres

Postcode + woonplaats

Telefoonnummer

E-mailadres ouder

Naam cursist

E-mailadres cursist

Geboortedatum

Naam van de school

Schooltype

Klas

Bijzonderheden

Startdatum cursist

Tijd

Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden

 

Het cursusgeld is bij vooruitbetaling verschuldigd en moet uiterlijk twee werkdagen voor aanvang van de cursus op rekening IBAN NL42RABO0161372961 staan. Bij niet tijdige of onvolledige betaling behoudt Dyslexit zich het recht voor de deelnemer uit te sluiten van deelname.