• 06-10678192

Niet altijd wordt op tijd ontdekt dat er leesproblemen zijn. Jongeren zijn soms goed in staat hun problemen met lezen en spellen te camoufleren of gaan niet zelden naar een school die eigenlijk te makkelijk voor hen is.

Bij een overstap van bijvoorbeeld MBO naar HBO of als er meer en sneller stof verwerkt moet worden komen de problemen toch om de hoek kijken.

Is dit herkenbaar, dan is een gesprek bij Dyslexit een goed idee. Samen onderzoeken we de ontstane problemen, de hulpvragen en formuleren we de stappen die nodig zijn om tot de nodige oplossingen te komen.

Soms zijn er speciale maatregelen op school mogelijk zoals extra tijd voor proefwerken als blijkt dat er sprake is van dyslexie. Maar misschien zijn speciale dyslexie ICT-hulpmiddelen of softwareprogramma’s al een uitkomst.

Via de rubriek contact kunt u verdere informatie aanvragen.