• 06-10678192

ADVIES EN CONSULTATIE

 • ADVIES / CONSULTATIE
 • Gratis oriënterend gesprek
  Duur: 30 minuten

 • ADVIESGESPREK met ouders en school vanuit het oriënterend gesprek /
 • consultatie en de door de ouders ingevulde vragenlijst
  Duur: 45 minuten
  Tarief: € 75, –

 • ADVIESGESPREK DYSLEXIE EN ICT vanuit het oriënterend gesprek/consultatie
 • en de door de ouders ingevulde vragenlijst (OT).
  Tarief: € 75, –

ONDERZOEK

 • PEDAGOGISCH/DIDACTISCH ONDERZOEK
 • Lees-/spellingonderzoek met intake, adviesgesprek, onderzoeksverslag en begeleidingsplan
  Tarief: € 495, –

 • DYSLEXIEONDERZOEK/ORTHODIDACTISCH ONDERZOEK
 • (Met intelligentieonderzoek en dyslexieverklaring bij diagnose)
  Tarief: € 880, –

 • ONDERZOEK TECHNISCH SCHRIJVEN
 • Intakegesprek, onderzoek schrijfkwaliteit en schrijfhouding/-beweging, kort onderzoeksverslag
  Tarief: € 275,-

 • DIFFERENTIAALONDERZOEK NAAR LEERPROBLEMEN
 • Tarief: € 800,- tot € 1200,- afhankelijk van de complexheid en breedte van het onderzoek.

 • ONDERWIJSKUNDIG ONDERZOEK
 • Intakegesprek, contact met school, dossieranalyse, drie contacturen, onderzoeksverslag, evaluatiegesprek (zie verder op website onder ‘Onderwijskundig onderzoek’
  Tarief: €795

 • SECOND OPINION
 • Tarief: Afhankelijk van de vraagstelling en de breedte van het onderzoek zal een
  inschatting gemaakt worden van de te verwachten kosten.

 • AANPASSING DYSLEXIEVERKLARING AAN NIEUWE OMSTANDIGHEDEN
 • Tarief: € 150,-

BEGELEIDING

 • COACHING
 • Duur: 45 minuten
  Tarief: € 55,-

 • KENNISMAKINGSTRAJECT OT / DYSLEXIE ICT BIJ DYSLEXIE
 • (drie bijeenkomsten van één uur bij een minimale deelname van drie kinderen)
  Tarief: € 100,-

 • HUISWERKBEGELEIDING / INDIVIDUEEL TRAJECT NAAR ZELFSTANDIG WERKEN
 • Intakegesprek, begeleidingsplan, drie uur begeleiding en evaluatie.
  Tarief: € 385,-

REMEDIAL TEACHING

 • RT TECHNISCH LEZEN EN/OF BEGRIJPEND LEZEN
 • Tarief: €55 per drie kwartier contacttijd

 • RT SPELLING
 • Tarief: €55 per drie kwartier contacttijd

 • RT TECHNISCH LEZEN ÉN SPELLING
 • Tarief: €72.50 per 60 minuten contacttijd

 • RT TECHNISCH SCHRIJVEN
 • Tarief: €55 per drie kwartier contacttijd

DYSLEXIE ICT

 • STAPPENPLAN ADVISERING ONDERSTEUNENDE TECHNOLOGIE (OT) BIJ LEES- EN / OF SPELLINGPROBLEMEN
 • Tarief: Afhankelijk van de invulling van het traject. U ontvangt een prijsopgave/offerte na het oriënterende gesprek (gratis) waarmee u al dan niet akkoord kunt gaan.

 • TRAINING MET DYSLEXIE ICT (Kurzweil, Sprint Plus of AppWriter voor Ipad)
 • Tarief: Individuele begeleiding à € 55,- per drie kwartier.

MUZIEK

 • BEGELEIDING DYSLEXIE, MUZIEKNOTATIE EN PIANO
 • Tarief: Op aanvraag.

Vraag Dyslexit om een gratis oriëntatiegesprek of een offerte op maat.
Neem ook contact met me op als uw vraag met bovenstaand aanbod niet wordt beantwoord.
Ik sta u graag te woord.