• 06-10678192

meisjes kleiner formaat

Dyslexit richt zich zowel op het basisonderwijs als op het voortgezet onderwijs.

Met de Protocollen Leesproblemen en Dyslexie (PO) en het Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs als kennis- en inspiratiebronnen en met handelingsgerichte diagnostiek (HGD) als praktijkmodel voor diagnostiek en advisering, willen wij een oplossing bieden voor verschillende aspecten van dyslexie bij kinderen en scholieren.

Dyslexit biedt mogelijkheden voor signalering en diagnosticering, begeleiding, remediëring, gespecialiseerde huiswerkbegeleiding, advies en dyslexie ICT-training. Voor (op) scholen, leerlingen en ouders.

Daarnaast kan Dyslexit scholen ondersteunen bij het (verder) ontwikkelen van een dyslexiebeleid, bijvoorbeeld door te starten met het invullen van een dyslexiescan. Wij vinden het belangrijk dat er een goede afstemming plaatsvindt tussen datgene wat het kind/ de leerling aan hulp nodig heeft en de begeleiding die de school kan bieden. Ook zijn we van mening dat dyslectische leerlingen ‘de gelegenheid moet worden geboden om te leren gaan met hun dyslexie. Ze moeten niet belemmerd worden in het volgen van de opleiding waartoe ze op basis van hun cognitieve capaciteiten in staat zijn’.

Verder maken we ons sterk voor de gedachte dat leerlingen met dyslexie moeten leren omgaan met hun beperking door training, maar ook door het leren gebruiken van hulpmiddelen die ondersteuning bieden.

Hier staat Dyslexit voor!