• 06-10678192

meisjes kleiner formaat

Waarom DYSLEXIT ?

 • Dyslexit heeft veel ervaring met het begeleiden van het lees/spellingproces in het basisonderwijs
 • Dyslexit is gespecialiseerd in dyslexie in het Voortgezet Onderwijs (VO)
 • Dyslexit werkt vanuit dezelfde uitgangspunten, missie en doelen als de protocollen dyslexie voor Primair Onderwijs (PO) en VO
 • Dyslexit heeft veel ervaring met het aanvankelijk lees/spellingproces in groep drie van het basisonderwijs
 • Dyslexit werkt vanuit een totaalconcept en benadert de lees/spellingproblematiek integraal (kind/scholier, ouders én school)
 • Dyslexit heeft veel ervaring met interne begeleiding en het coachen van leerkrachten in het basisonderwijs
 • Dyslexit heeft verstand van ondersteunende technologie (OT) / Dyslexie ICT
 • Dyslexit heeft een samenwerkingsovereenkomst met ervaren (GZ) psychologen en kan daardoor ook dyslexie diagnosticeren, behandelen en een dyslexieverklaring afgeven
 • Dyslexit is erg ervaren in het remediëren van lees/spellingproblemen in het basisonderwijs
 • Dyslexit heeft verstand van muziek, muzieknotatie en piano en de problemen die kinderen met ernstige lees/spellingproblemen kunnen ondervinden bij het leren bespelen van een instrument c.q. piano
 • Dyslexit kan uw partner worden bij het zoeken en vinden van oplossingen voor alle moeilijkheden rondom lezen, spellen, schrijven en leren

DUS DAAROM: DYSLEXIT